Phone call Mail
Skorzystaj z bezpłatnej wstępnej konsultacji już teraz pod adresem Mail lub telefonicznie: +49 228 - 33 88 89 0

4 proste kroki do skutecznego zarządzania podatnościami

 -
Instalacja Greenbone GSM
Aby móc analizować operacyjną infrastrukturę IT, wymagana jest instalacja Greenbone GSM. Można ją łatwo zainstalować na odpowiednim hypervisorze, takim jak Hyper-V, VMWare lub VirtualBox.
 -
Analiza istniejącej infrastruktury IT
Po 10 minutach instalacji Greenbone GSM jest gotowy do pracy. Możesz teraz sprawdzić urządzenia obsługujące IP w sieci firmowej pod kątem luk w zabezpieczeniach lub nieprawidłowo skonfigurowanego sprzętu i oprogramowania.
 -
Raport z analizy i wykaz inwentaryzacji
Po zakończeniu analizy otrzymasz szczegółowy raport w interfejsie internetowym GSM, posortowany według wagi znalezionej luki. Ponadto automatycznie dostarczana jest lista inwentaryzacyjna wszystkich urządzeń obsługujących protokół IP znalezionych w firmie.
 -
Wykorzystanie sprawozdania z analizy i dalsze postępowanie
Na podstawie raportu z analizy można teraz dokładnie zobaczyć, jakie powierzchnie ataku oferuje infrastruktura IT firmy i zainicjować niezbędne procesy i procedury. Na przykład, jeśli zidentyfikowano urządzenia z niewymagającym aktualizacji starszym oprogramowaniem, można je teraz odizolować lub zabezpieczyć poprzez wdrożenie reguł zapory sieciowej.