Phone call Mail
Skorzystaj z bezpłatnej wstępnej konsultacji już teraz pod adresem Mail lub telefonicznie: +49 228 - 33 88 89 0

Imprint

EnBITCon GmbH
August-Bebel-Allee 6
53175 Bonn

Tel: 0 22 8 - 33 88 89 - 0
Fax: 0 22 8 - 33 88 89 - 99

E-Mail: info@enbitcon.de

Dyrektorzy zarządzający: Pan Enrico Bujotzek, Pan Marcel Zimmer
Sąd rejestrowy: Sąd lokalny w Bonn
Numer rejestru: HRB 21861
Siedziba spółki: Bonn
Numer identyfikacji podatkowej: DE295363702

Informacje uzupełniające dla Szwajcarii

Numer VAT: CHE-385.545.261 MWST

Adres fiskalny w Szwajcarii:
EnBITCon GmbH, Bonn/D
c/o sf treuhand gmbh
Bellikerstrasse 15
8965 Berikon
Szwajcaria

Wyłączenie odpowiedzialności

Pomimo starannej kontroli treści, nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Treść oferty online

Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji są wykluczone, chyba że autorowi można udowodnić działanie umyślne lub rażące zaniedbanie.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do czasowego lub trwałego przerwania publikacji.

Odnośniki i linki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego strony - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę.

Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one prowadzą, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich zlinkowanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych utworzonych przez autora formach baz danych, do których możliwy jest zewnętrzny dostęp pisemny. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich wykorzystanych we wszystkich publikacjach obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać wolne od licencji grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty.

Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

Ochrona danych

Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwisko, adresy), to wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podawania danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystywanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub faksów oraz adresów e-mail w celach marketingowych jest zabronione, a osoby naruszające prawo wysyłające niechciane wiadomości spamowe będą karane. W przypadku naruszenia tego zakazu wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec nadawców tzw. spamu.

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostali Państwo odesłani. Jeśli fragmenty lub poszczególne sformułowania tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, nie wpływa to na treść lub ważność pozostałych części.

Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mail można znaleźć w nadruku powyżej.

Nie chcemy ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.